انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 20
معاملات بازار بورس فلزات و محصولات کشاورزی در آیینه فقه اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

معاملات بازار بورس فلزات و محصولات کشاورزی در آیینه فقه اسلامی

نویسنده: مجید رضایی

برای دریافت فایل اینجا کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.138.568.fa
برگشت به اصل مطلب