انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 19
گزارش برگزاری سومین جشنواره اقتصاد اسلامی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

گزارش برگزاری سومین جشنواره اقتصاد اسلامی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.137.567.fa
برگشت به اصل مطلب