انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 19
بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول

نویسنده: محمد اسماعیل توسلی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.137.565.fa
برگشت به اصل مطلب