انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 19
توسعه پایدار بر محور عدالت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

توسعه پایدار بر محور عدالت

نویسنده: سعید فراهانی فرد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.137.564.fa
برگشت به اصل مطلب