انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 18
اخلاق و کارایی در بازار سهام از دیدگاه اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

اخلاق و کارایی در بازار سهام از دیدگاه اسلامی

نویسنده: مهدی نجفی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.136.559.fa
برگشت به اصل مطلب