انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 18
ربا در قرض های تولیدی و تجاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۸/۱۵ | 

ربا در قرض های تولیدی و تجاری

نویسنده: سید عباس موسویان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.136.555.fa
برگشت به اصل مطلب