انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 18
جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی

نویسنده: آیت الله محمد علی تسخیری

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.136.554.fa
برگشت به اصل مطلب