انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 17
توسعه پایدار در کشورهای اسلامی - ترجمه بخش سوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/14 | 

توسعه پایدار در کشورهای اسلامی - ترجمه بخش سوم

تالیف: منذر کهف

ترجمه: سعید و محمد علی فراهانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.135.552.fa
برگشت به اصل مطلب