انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 17
آزمون های تجربی در اقتصاد و کاربرد آن در اقتصاد اسلامی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/14 | 

آزمون های تجربی در اقتصاد و کاربرد آن در اقتصاد اسلامی

نویسنده: محمد نقی نظرپور

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.135.547.fa
برگشت به اصل مطلب