انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 16
نقدی بر کتاب: توسعه نوشته: شهریار زرشناس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/14 | 

نقدی بر کتاب: توسعه

نوشته: شهریار زرشناس

نویسنده: میثم موسایی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.134.546.fa.html
برگشت به اصل مطلب