انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 16
کشورهای اسلامی؛ چالش ها و راه حل ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/14 | 

کشورهای اسلامی؛ چالش ها و راه حل ها

نویسنده: عمرچپرا

ترجمه: گروه اقتصاد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.134.544.fa
برگشت به اصل مطلب