انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 16
توسعه پایدار در کشورهای اسلامی - ترجمه بخش اول و دوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/14 | 

توسعه پایدار در کشورهای اسلامی - ترجمه بخش اول و دوم

تالیف: منذرکهف

ترجمه: سعید و محمد علی فراهانی فرد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.134.543.fa.html
برگشت به اصل مطلب