انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 15
احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی

نویسنده: مجید رضایی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.133.535.fa.html
برگشت به اصل مطلب