انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 13
کار اقتصادی در پرتو بینش و ارزش های اسلامی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

کار اقتصادی در پرتو بینش و ارزش های اسلامی

نویسنده: مجید رضایی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.131.523.fa
برگشت به اصل مطلب