انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 13
راه های جبران کاهش ارزش پول در سپرده های بانکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

راه های جبران کاهش ارزش پول در سپرده های بانکی

نویسنده: احمد علی یوسفی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.131.522.fa
برگشت به اصل مطلب