انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 13
وظایف و مسئولیت های دولت اسلامی در اقتصاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

وظایف و مسئولیت های دولت اسلامی در اقتصاد

نویسنده: محمد رضا مالک

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.131.518.fa
برگشت به اصل مطلب