انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 12
گزارش سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۸/۱۰ | 

گزارش سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.130.516.fa
برگشت به اصل مطلب