انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 12
فقر زدایی، چالش ها و راهبردهای اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

فقر زدایی، چالش ها و راهبردهای اسلامی

نویسنده: اسماعیل سراج الدین

ترجمه: ناصر جهانیان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.130.515.fa
برگشت به اصل مطلب