انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 12
وظایف و مسئولیت های دولت اسلامی در اقتصاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

وظایف و مسئولیت های دولت اسلامی در اقتصاد

نویسنده: محمدرضا مالک

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.130.510.fa
برگشت به اصل مطلب