انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 12
مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن

نویسنده: علی اصغر هادوی نیا

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.130.509.fa
برگشت به اصل مطلب