انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 11
اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف کننده

نویسنده: مرتضی عزتی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.129.508.fa
برگشت به اصل مطلب