انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 11
بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه

نویسنده: مجید رضایی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.129.502.fa
برگشت به اصل مطلب