انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 10
روش شناسی اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/9 | 

روش شناسی اقتصاد اسلامی

نویسنده: محمد انس زرقا

مترجمان: ناصر جهانیان، علی اصغر هادوی نیا

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.128.499.fa
برگشت به اصل مطلب