انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 10
جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/9 | 

تقاضای پول در اقتصاد اسلامی

نویسنده: سید حسین میرمعزی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.128.497.fa
برگشت به اصل مطلب