انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 5
حذف بهره و انتخاب ابزارهای سیاست گذاری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/7 | 

حذف بهره و انتخاب ابزارهای سیاست گذاری

نویسنده: پرفسور حیدر نقوی

مترجم: دکتر حسن توانایان فرد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.123.480.fa
برگشت به اصل مطلب