انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 3
بهره بانکی همان رباست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/6 | 

بهره بانکی همان رباست

نویسنده: یوسف قرضاوی

مترجم: نصرالله خلیلی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.121.465.fa
برگشت به اصل مطلب