انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 3
نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/6 | 

نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره)

نویسنده: ناصر جهانیان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.121.462.fa
برگشت به اصل مطلب