انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 3
سرمایه گذاری خارجی آری یا نه؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/6 | 

سرمایه گذاری خارجی آری یا نه؟

نویسنده: دکتر احمد توکلی

برای درافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.121.460.fa
برگشت به اصل مطلب