انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 2
اقتصاد توسعه الگویی جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/6 | 

اقتصاد توسعه الگویی جدید

نویسنده: پرفسور سید نواب حیدر نقوی

ترجمه: دکتر حسن توانایان فرد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.120.458.fa
برگشت به اصل مطلب