انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 2
اوراق خیریه در ترازوی فقه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/6 | 

اوراق خیریه در ترازوی فقه

نویسنده: مجید رضایی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.120.456.fa
برگشت به اصل مطلب