انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 2
انفاق قرآنی و ابزارهای مالی مناسب آن در عصر حاضر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/6 | 

انفاق قرآنی و ابزارهای مالی مناسب آن در عصر حاضر

نویسنده: سید عباس موسویان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.120.455.fa
برگشت به اصل مطلب