انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 2
جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/6 | 

جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن

نویسنده: سید حسین میرمعزی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.120.454.fa
برگشت به اصل مطلب