انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 2
رابطه خمس و زکات با مالیات های حکومتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/6 | 

رابطه خمس و زکات با مالیات های حکومتی

نویسنده: آیت الله محمد مومن

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.120.452.fa
برگشت به اصل مطلب