انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 1
گواهی مشارکت و مبادله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/6 | 

گواهی مشارکت و مبادله

نویسنده: دکتر محمد جواد صدیقی

مترجم: علیرضا جعفری

برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.119.449.fa
برگشت به اصل مطلب