انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
همایش اسلام و توسعه اقتصادی - درآمدی بر مبنای عدالت؛ رویکردی دینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

درآمدی بر مبنای عدالت؛ رویکردی دینی

نویسنده:محسن الویری

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.401.fa
برگشت به اصل مطلب