انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
همایش اسلام و توسعه اقتصادی - عدل الهی و پایداری توسعه اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عدل الهی و پایداری توسعه اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم

نویسنده: علی اصغر هادوی نیا

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.114.400.fa.html
برگشت به اصل مطلب