انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
همایش اسلام و توسعه اقتصادی - توسعه پایدار در جامعه مهدوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

توسعه پایدار در جامعه مهدوی

نویسنده: سعید فراهانی فرد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.397.fa
برگشت به اصل مطلب