انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی - توسعه و تعمیق بازارهای مالی و ارائه راهکارهایی برای گسترش سهم بازارهای مالی در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

توسعه و تعمیق بازارهای مالی و ارائه راهکارهایی برای گسترش سهم بازارهای مالی در ایران

نویسندگان: اکبر کمیجانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.396.fa
برگشت به اصل مطلب