انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی - تقویت نظام بانکی ایران و اثر آن بر آزادسازی و رشد اقتصادی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تقویت نظام بانکی ایران و اثر آن بر آزادسازی و رشد اقتصادی کشور

نویسندگان: کمیل طیبی و مرتضی سامتی و یاسر عباسلو

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.387.fa
برگشت به اصل مطلب