انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی - نوسازی نظام بانکی و توسعه بانکداری خصوصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نوسازی نظام بانکی و توسعه بانکداری خصوصی

نویسنده: جلال رسول اف

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.382.fa
برگشت به اصل مطلب