انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی - روش های نوین تامین مالی و مدیریت نقدینگی در بانک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

روش های نوین تامین مالی و مدیریت نقدینگی در بانک

نویسندگان: داوود سوری و محمد وصال

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.380.fa
برگشت به اصل مطلب