انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی - راهکارهای عملی برای انطباق بانکداری اسلامی با ضوابط و مقررات بانکی بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهکارهای عملی برای انطباق بانکداری اسلامی با ضوابط و مقررات بانکی بین المللی

نویسنده: پرویز عقیل کرمانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.379.fa
برگشت به اصل مطلب