انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
هفدهمین همایش بانکداری بدون ربا - یک الگوی کلان پویا به منظور پیش بینی فصلی متغییر های کلیدی کلان و ...

حذف تصاویر و رنگ‌ها

یک الگوی کلان پویا به منظور پیش بینی فصلی متغییر های کلیدی کلان و ...

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.374.fa
برگشت به اصل مطلب