انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
هفدهمین همایش بانکداری بدون ربا - بررسی ماهیت برخی اصول نظارتی کمیته بازل و انطباق آن با قوانین ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بررسی ماهیت برخی اصول نظارتی کمیته بازل و انطباق آن با قوانین ایران

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.373.fa
برگشت به اصل مطلب