انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
هفدهمین همایش بانکداری بدون ربا - معرفی مفهوم ارزش در معرض خطر و کاربرد آن در اندازه گیری ریسک بانک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی مفهوم ارزش در معرض خطر و کاربرد آن در اندازه گیری ریسک بانک

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.370.fa
برگشت به اصل مطلب