انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
هفدهمین همایش بانکداری بدون ربا - بررسی عوامل تاثیرگذاری بر استفاده از دستگاه های POS

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بررسی عوامل تاثیرگذاری بر استفاده از دستگاه های POS از منظر مصرف کنندگان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.368.fa
برگشت به اصل مطلب