انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
هفدهمین همایش بانکداری بدون ربا - مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.366.fa
برگشت به اصل مطلب