انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
شانزدهمین همایش بانکداری بدون ربا - پول شویی، پدیده ای جهانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پول شویی، پدیده ای جهانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.363.fa
برگشت به اصل مطلب