انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
شانزدهمین همایش بانکداری بدون ربا - رقابت و ثبات مالی: چالش های پیش رو در سیستم بانکی کشور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

رقابت و ثبات مالی: چالش های پیش رو در سیستم بانکی کشور

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.361.fa
برگشت به اصل مطلب