انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
شانزدهمین همایش بانکداری بدون ربا - طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام  بانکی کشور

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.114.353.fa.html
برگشت به اصل مطلب